Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu liceum.spolecznajedynka.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu


Rozmowa wstępna w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Poznaniu to jeden z ważniejszych etapów rekrutacji. Kandydat powinien wówczas przedstawić swoje zainteresowania oraz dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne. Zostanie także zapytany o wiedzę ogólną, współczesne problemy życia społecznego, kultury i sztuki. Celem rozmowy jest sprawdzenie kompetencji społecznych kandydata, umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywności. Rozmowa trwa około 20 minut. Po wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego kandydat otrzymuje link pozwalający na zarezerwowanie terminu rozmowy. Podczas rekrutacji otrzymuje się także punkty za osiągnięcia edukacyjne.

https://liceum.spolecznajedynka.pl

Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. św. U. Ledóchowskiej STO
tel.: 618676812
u. Grunwaldzka 154, 154,
60-309 Poznań
wielkopolskie
WWW:
FB /
Content copyright © cstrajk.pl 2017